Deskundigheid, oplossingsgericht, creativiteit, nakomen van afspraken…

Bij onze beslissing voor de keuze om met Frank Maatwerkkeukens voor de verbouwing van onze keuken in zee te gaan, hebben we ons laten leiden door de zeer positieve ervaringen van anderen. Daarbij kwamen onder meer sterk naar voren de volgende kwaliteiten van Frank: deskundigheid, oplossingsgericht, creativiteit, nakomen van afspraken, en een open en prettige communicatie.

Al deze kwaliteiten hebben wij bij onze tamelijk grote verbouwing ook ervaren. Kortom wij kunnen Frank! Maatwerkkeukens aan een ieder aanbevelen.

Dirk en Elly G. te Hilversum.

8 november 2017